Wieloletnia umowa licencyjna przyspieszy rozwój opatentowanego rozwiązania Infinitus Super Highway™ firmy Airborne Wireless Network

SIMI VALLEY, Kalifornia, 20 czerwca 2017 r. /PRNewswire/ — Firma Airborne Wireless Network (OTC QB: ABWN) z przyjemnością ogłasza podpisanie umowy na produkcję oprogramowania z holenderską firmą programistyczną Thinking Different Technologies (TDT), będącą jednocześnie pionierem w zakresie komunikacji zaawansowanej. Firma ABWN przewiduje, że współpraca znacznie przyspieszy rozwój modułów programistycznych pozwalających na wydawanie poleceń, kontrolę, koordynację i komunikację w ramach rozwiązania Infinitus Super HighwayTM.

Holenderska firma programistyczna TDT przyczyni się do posunięcia kompleksowego programu informatycznego firmy ABWN obejmującego wiele rozwiązań, od kontroli sieci siatkowej za pomocą częstotliwości radiowej wraz z koniecznymi elementami łączności naziemnej po inne rozważane środki przekazu, na przykład specjalne łącza laserowe w przyszłości.

– Współpraca z TDT powinna skutkować najwyższej jakości procesem tworzenia naszego oprogramowania. Dzięki tej umowie możemy wykorzystać doświadczenie TDT w celu realizacji całego portfolio szybko i skutecznie. Do tej pory komunikacja radiowa i laserowa między samolotami w powietrzu stanowiła nie lada wyzwanie. Nowe hybrydowe podejście ABWN wraz z ekspertyzą TDT powinno zaradzić problemom i wywrzeć znaczny wpływ na możliwość uruchomienia proponowanej przez ABWN globalnej powietrznej sieci siatkowej zapewniającej łączność bezprzewodową czy laserową – skomentował Michael Warren, główny dyrektor wykonawczy firmy ABWN.

Jak do tej pory firma TDT pracowała już przy przełomowych projektach badawczych, rozwojowych, prototypowych i patentowych nieliniowej telekomunikacji i technologii radiowych, natychmiastowego X-wymiarowego mapowania biometrycznego ludzkiego ciała na bazie chaosu, zjawiska anty-bezwładności oraz wydajności paliwa w branży motoryzacyjnej i lotniczej. Ponadto firma TDT pracowała nad projektami związanymi z grawitacją, zmianą właściwości fizycznych materii, zimną fuzją oraz syntezą nowych materiałów do nowych zastosowań, pozyskiwaniem nowych, niezależnych źródeł generacji energii, oszczędnością energii w hutnictwie i przemyśle chemicznym, bezpośrednim optycznym wzmacnianiem nieliniowym, sztuczną inteligencją w aplikacjach giełdowych, tradycyjnym oprogramowaniem do obrotu giełdowego o niskiej latencji, a także w elektronice oraz była odpowiedzialna za usługi wsparcia programistycznego o szerokim zakresie na potrzeby powyższych produktów. Misją firmy TDT jest wprowadzanie nowych pomysłów i przełomowych technologii na światowe rynki w celu tworzenia nowych, rewolucyjnych produktów i usług.

O Airborne Wireless Network  

Firmie przyświeca cel stworzenia szybkiej powietrznej sieci internetowej poprzez połączenie komercyjnych samolotów w trakcie lotu. Każdy samolot objęty siecią ma pełnić rolę powietrznego nadajnika czy routera, wysyłając i odbierając sygnał internetowy, następnie przekazując go do kolejnych samolotów, tym samym tworząc cyfrową autostradę w powietrzu. Sieć szybkiego internetu ma w ten sposób zwiększyć obszar objęty łącznością z internetem. Firma nie zamierza udostępniać sygnału internetowego końcowym klientom detalicznym, bowiem odgrywając rolę operatora będzie przede wszystkim obsługiwać firmy telefoniczne czy dostawców internetu.

Obecnie łączność internetowa opiera się o sieć podwodnych kabli, naziemnych kabli optycznych i satelity. Firma jest przekonana, że powietrzna autostrada cyfrowa jest najbardziej logicznym rozwiązaniem braku łączności na świecie. Po stworzeniu i pełnym wdrożeniu sieci jej wykorzystanie nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. Sieć firmy, po wprowadzeniu w życie, powinna zapewnić tanią, szybką łączność internetową na potrzeby obszarów wiejskich, społeczności wyspiarskich, statków w morzu, platform wiertniczych, a także umożliwić łączność na pokładach lotów prywatnych i komercyjnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.airbornewirelessnetwork.com.

Uwagi na temat oświadczeń dotyczących przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości w rozumieniu postanowień Safe Harbor amerykańskiej ustawy z 1995 r. o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Oświadczenia te powstały w oparciu o obecne przekonania i oczekiwania kadry zarządzającej firmy i podlegają znacznemu czynnikowi ryzyka i niepewności. Jeżeli założenia te okażą się nieścisłe lub też dojdzie do realizacji ryzyka albo niepewności faktyczne wyniki mogą znacznie różnić się od tych przedstawionych w oświadczeniach dotyczących przyszłości.

Do czynników ryzyka i niepewności należą między innymi lecz nie tylko dostępność kapitału, niepewności z natury związane z rozwojem nowych produktów czy rozwiązań technologicznych i prowadzeniem działalności na etapie rozwojowym, nasze umiejętności w zakresie zebrania dodatkowego kapitału koniecznego do dalszej realizacji planów biznesowych i rozwoju produktu, nasze umiejętności w zakresie tworzenia i komercjalizacji produktów powstałych w oparciu o naszą platformę technologiczną, konkurencja w branży, w której działa firma, ogólne warunki rynkowe, ogólne czynniki gospodarcze, wpływ branżowych postanowień prawnych, postępy technologiczne, nowe produkty i patenty pozyskane przez konkurencję, problemy lub opóźnienia w produkcji, zależność od skuteczności patentów firmy oraz narażenie na różnego rodzaju postępowania sądowe, włączywszy postępowania patentowe lub działania regulacyjne.

Kontakt:
info@airbornewirelessnetwork.com
805-583-4302

Logo – http://mma.prnewswire.com/media/508284/Airborne_Logo.jpg

SOURCE Airborne Wireless Network

Related Links

http://www.airbornewirelessnetwork.com

http://www.prnewswire.com/news-releases/airborne-wireless-network-podpisuje-umow-na-produkcj-oprogramowania-z-thinking-different-technologies-629635593.html

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...