Zmluva o viacročnej licencii na zrýchlenie vývoja patentovaného systému firmy Airborne Wireless Network s názvom Infinitus Super Highway™

SIMI VALLEY, Kalifornia, 20. júna 2017 /PRNewswire/ — Spoločnosť Airborne Wireless Network (OTC QB: ABWN) s radosťou oznamuje, že podpísala zmluvu s holandskou spoločnosťou na vývoj softvéru a pionierom v oblasti komunikačných technológií Thinking Different Technologies (TDT). ABWN očakáva od vstupu tohto partnera značné zrýchlenie rozvoja softvérových modulov riadenia, kontroly, komunikácie a koordinácie systému Infinitus Super HighwayTM.

TDT, holandská technologická spoločnosť, pomôže dosiahnuť pokrok v komplexnom programe vývoja softvéru ABWN počnúc riadením rádiovej frekvenčnej siete a súvisiacej pozemnej konektivity až po ostatné plánované prenosové médiá, ako sú vyhradené laserové linky v budúcnosti.

Michael Warren, generálny riaditeľ spoločnosti ABWN, povedal: „Naša spolupráca s TDT by mala zabezpečiť najvyššiu kvalitu softvérového vývoja. Vďaka tejto zmluve môžeme využiť odborné znalosti TDT, aby sme dodali celé portfólio modelov rýchlo a výkonne. Komunikácia medzi lietadlami vo vzdušnom priestore je mimoriadne náročná. Nový hybridný prístup ABWN a odborné znalosti poskytnuté TDT by mali pomôcť zmierniť tieto výzvy a významne ovplyvniť kapacity ABWN spustiť svoju navrhovanú globálnu vzdušnú bezdrôtovú/laserovú sieť.”

Spoločnosť TDT sa už v minulosti angažovala v oblasti výskumu, vývoja, tvorby prototypov a patentovania chaotickej nelineárnej telekomunikačnej a rádiovej technológie, okamžitého viacdimenzionálneho biometrického mapovania na základe chaosu, fenoménu anti-zotrvačnosti a hospodárnosti palív v automobilovom a leteckom priemysle, gravitačného fenoménu a zmeny fyzikálnych vlastností hmoty, studenej fúzie a syntézy nových materiálov pre nové aplikácie, nových nezávislých zdrojov výroby energie, úspory energie v metalurgii a chemickom priemysle, priamych optických nelineárnych zosilňovačov, umelej inteligencie v aplikáciách burzy cenných papierov, softvérov pre tradičné burzové operácie s ultra-nízkou latenciou, elektroniky a širokého podporného softvérového vývoja pre všetky vyššie uvedené sféry. Cieľom spoločnosti TDT je priniesť na svetový trh nové nápady a špičkové technológie na vytvorenie revolučných nových produktov a služieb.

O spoločnosti Airborne Wireless Network

Spoločnosť má v úmysle vybudovať vysokorýchlostnú širokopásmovú vzdušnú bezdrôtovú sieť prepojením komerčných lietadiel počas letu.  Každé lietadlo tvoriace súčasť siete bude vzdušným zosilňovačom alebo routerom, ktorý vysiela a prijíma širokopásmové signály z jedného lietadla do druhého a vytvára digitálnu super-diaľnicu na oblohe.  Cieľom spoločnosti je vytvoriť sieť, ktorá bude fungovať ako vysokorýchlostné širokopásmové internetové potrubie zlepšujúce pokrytie konektivitou. Spoločnosť nemá v úmysle poskytovať maloobchodné pokrytie konečným užívateľom, chce byť totiž veľkoobchodným poskytovateľom pre cielených zákazníkov ako sú napríklad poskytovatelia internetových služieb alebo telefónne spoločnosti.

V súčasnosti je svetová konektivita dosiahnutá použitím podmorských káblov, pozemných optických káblov alebo satelitov. Spoločnosť verí, že jej vzdušná digitálna diaľnica je logickým riešením na vyplnenie prázdneho priestoru v rámci svetovej konektivity. Keď bude sieť plne vybudovaná a funkčná, jej použitie je v zásade neobmedzené. Sieť spoločnosti by po dobudovaní mala okrem konektivity pre komerčné a súkromné lietadlá počas letu zabezpečovať nízkonákladovú vysokorýchlostnú konektivitu pre vidiecke oblasti, ostrovné krajiny, lode na mori, ropné veže.

Viac informácií nájdete na: www.airbornewirelessnetwork.com

Oznam týkajúci sa výhľadových vyhlásení

Táto správa zahŕňa „výhľadové vyhlásenia” podľa významu zásad bezpečného prístavu v zmysle novely Zákona Spojených štátov o vedení sporov pri obchodovaní s cennými papiermi z roku 1995. Tieto vyhlásenia sa zakladajú na súčasných očakávaniach vedenia spoločnosti a sú s nimi spojené výrazné riziká a neistoty. Ak sa predpoklady uvedené v správe ukážu ako nepresné alebo ak sa riziká a neistoty skutočne stanú reálne, výsledky sa môžu podstatne líšiť od tých, ktoré sú uvedené vo výhľadových vyhláseniach

Riziká a neistoty zahŕňajú okrem iného dostupnosť kapitálu, inherentné neistoty spojené s vývojom nových výrobkov alebo technológií a s faktom, že spoločnosť prechádza práve fázou vývoja, ďalej zahŕňajú schopnosť spoločnosti navýšiť financovanie, aby sme mohli pokračovať v našich obchodných plánoch a vývoji produktov, schopnosť vyvíjať a uvádzať na trh produkty založené na našej technologickej platforme, konkurenciu a trh v odvetví, v ktorom pôsobíme, všeobecné podmienky priemyslu, všeobecné ekonomické faktory, dopad regulácií v odvetví, technologický pokrok, nové produkty a patenty konkurentov, výrobné ťažkosti alebo oneskorenia, závislosť od doby, kedy patenty spoločnosti vojdú do platnosti a potenciálne spory vrátane patentových sporov a/alebo regulačných opatrení.

Kontakt:
info@airbornewirelessnetwork.com
805-583-4302

Logo – http://mma.prnewswire.com/media/508284/Airborne_Logo.jpg

SOURCE Airborne Wireless Network

Related Links

http://www.airbornewirelessnetwork.com

http://www.prnewswire.com/news-releases/spolonos-airborne-wireless-network-podpisuje-zmluvu-o-vyvoji-softveru-s-firmou-thinking-different-technologies-629635383.html

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...